การผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

การผ่าตัดลดแก้ม หรือ ที่รู้จักกันในทางเทคนิคเฉพาะแพทย์ คือ การเลาะกระพุ้งแก้ม (Buccal fat removal) เป็นไขมันของ แก้ม ที่อยู่ลึกระหว่างกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยว ไม่เหมือนกับไขมันที่ โหนกแก้ม ซึ่งจะอยู่ใต้ชั้นผิวหนัง ซึ่งไขมันกระพุ้งแก้มนี้มักเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาแก้มป่อง

ใครก็ตามที่มีปัญหาแก้มป่อง ซึ่งแม้น้ำหนักตัวจะลดลง แก้มก็ยังคงป่องเหมือนเดิมซึ่งก่อนรับการผ่าตัดในทุกครั้งหมอจะสอบถามข้อมูลจากคนไข้ที่มีปัญหาแก้มป่องบางส่วน เพราะสิ่งที่หมอต้องย้ำกับคนไข้คือ เมื่อผ่าตัดเลาะกระพุ้งแก้มไปแล้ว จะทำให้แก้มที่ป่องออกมา เข้ารูปอย่างถาวร การที่หมอต้องพิจารณาเรื่องของพันธุกรรมด้วย เพราะในความเป็นจริงไขมันที่แก้มจะลดลงตามช่วงอายุ หากได้รับการผ่าตัดไป ภายหลังอาจมีรูปหน้ามีการปรับเปลี่ยนตามธรรมชาติเพราะไขมันใต้ผิวหนังที่แก้มจะลดลงตามธรรมชาติ ประกอบการผ่านการเลาะกระพุ้งแก้มแล้วอาจทำให้ประสบปัญหาแก้มตอบได้ เพราะฉะนั้นหมอจึงแนะนำคนไข้ ช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีปัญหาแก้มป่องมาจากพันธุกรรมมากกว่า

ข้อดีของการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

 1. ผลลัพธ์ยืนยาว
 2. เป็นการผ่าตัดเล็ก
 3. ไม่มีแผลเป็นภายนอก
 4. หายเร็ว

ข้อห้ามสำหรับการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

 1. โรคลมชัก
 2. โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 3. โรคเลือด
 4. สตรีมีครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร

ความเสี่ยงของการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

 1. ความเสี่ยงในการเลือดออก บวม ช้ำ หลังการผ่าตัด
 2. ความเสี่ยงของการติดเชื้อที่แผลหลังการผ่าตัด
 3. ความเสี่ยงในการที่เส้นประสาทใบหน้าได้รับการกระทบกระเทือนทำให้มุมปากตกได้
 4. ความเสี่ยงในการที่ท่อน้ำลายได้รับการกระทบกระเทือน
 5. ความเสี่ยงนี้จะลดลงเหลือน้อยมาก หากรับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และดูแลตนเองทั้งก่อนและหลังรับการผ่าตัดเป็นอย่างดี
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม,ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม,ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม,ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม,ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม,ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม,ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม,ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม,ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

*จำนวนและขนาดไขมันกระพุ้งแก้มขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ขั้นตอนการผ่าตัด

 1. ทำความสะอาดให้ทั่วใบหน้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 2. ฉีดยาชาตรงบริเวณที่จะผ่าตัด
 3. เริ่มเปิดแผลตรงฟันกรามซี่ที่หนึ่งของฟันบนที่บริเวณกระพุ้งแก้ม แล้วลากลงมาเป็นเส้นตรงประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร โดยจะผ่านกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆ บางๆ ก่อน จากนั้นก็จะพบกลุ่มก้อนไขมันนี้ และค่อยๆ เลาะโดยรอบของพวงไขมันนั้น อาจตัดไขมันบางส่วนหรือตัดออกหมดทั้งพวงเลย ในกรณีคนที่มีไขมันบริเวณที่เหลือรอบๆ มากก็อาจจะใช้วิธีการดูดไขมันร่วมด้วย โดยจะใช้ท่อดูดไขมันผ่านแผลในช่องปาก ซึ่งใช้การวิเคราะห์จากองค์ประกอบโดยรวมของใบหน้าแต่ละบุคคลด้วย
 4. ใช้จี้ไฟฟ้าตรงจุดที่ผ่าตัด เพื่อทำให้เลือดหยุดไหล
 5. เย็บปิดแผลด้วยการใช้ไหมละลาย (รวมใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 1 ชม. หลังจากนั้นคนไข้สามารถกลับบ้านได้เลย)

การดูแลตนเองภายหลังการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

 1. สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ยกเว้น อาหารเผ็ด อาหารร้อน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด
 2. บ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากหรือน้ำสะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันเศษอาหารติดที่ไหมเย็บแผล
 3. ประคบเย็นบริเวณกระพุ้งแก้มทั้งสองข้าง และอมน้ำแข็ง ในช่วง 2 วันแรกหลังการผ่าตัด
 4. เริ่มประคบอุ่นบริเวณกระพุ้งแก้มทั้งสองข้าง ในวันที่ 3 หลังการผ่าตัด
 5. รับประทานยาที่ได้รับให้ครบตามที่แพทย์สั่ง
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม,ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม,ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม,ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Review หลังเข้ารับบริการ ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ที่เอเมด คลินิก

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม,ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรปรึกษามาดามได้ที่ : 083-2496646 | 080-2492326 | 080-2493691
Line ID : @amedclinic  >>Line Click
Line ID : @amedhotline  >>Line Click