Career » Amed Clinic คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามที่การันตีความสวยความงามให้คุณ

Amed Career>> ส่ง Resume สมัครงานได้ที่อีเมล์ kanokphorn.j@amedgroup.co.th

  • รับสมัครงานผู้มีความสามารถหลายอัตรา ร่วมงานกับเอเมดคลินิก

    เชิญผู้มีประสบการณ์ในแต่ละด้าน เข้ามาร่วมงานกัน

Sales Consultant ที่ปรึกษาความงาม (หลายอัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ และ หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. เพศหญิงอายุ 18 – 35 ปี

2. ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. ประจำที่สาขา และสามารถย้ายสาขาตามที่บริษัทแจ้งได้
4. บุคลิกภาพหน้าตา ผิวพรรณรูปร่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มั่นใจในตัวเอง มีทักษะในการสื่อสาร
6. มีประสบการณ์ทำงานจากคลินิค ฟิตเนส สปา โรงแรม หรืองานบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
8. จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีรูปถ่ายของตัวเองประกอบเท่านั้น

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. รูปถ่าย

สวัสดิการ

1. วันหยุดพักผ่อนประจำปี ขั้นต่ำปีละ 6 วัน (ทำงาน 1 ปีขึ้นไป)
2. โบนัสประจำปี
3. ทำ Treatment ฟรี เดือนละ 2 ครั้ง (ทำนอกเวลางาน)
4. มีส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
5. ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)
6. ค่าเดินทาง (เฉพาะตำแหน่ง)
7. มีคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
8. เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา
9. จัดเลี้ยงลังสรรค์ประจำปี
10. มีโอกาสเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
11. วันลากิจ (จ่ายเงิน)
12. ลาป่วยได้ 30 วัน
13. ลาอุปสมบท, ลาคลอด, ลารับราชการทหาร
14. เครื่องแบบพนักงาน
15. ประกันสังคม
16. ทำงานจันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์และอาทิตย์
17. มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามที่กฏหมายกำหนดไม่น้อยกว่า 13 วัน

Reception พนักงานต้อนรับ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ และ หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. เพศหญิงอายุ 18 – 35 ปี

2. ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3. ประจำที่สาขา และสามารถย้ายสาขาตามที่บริษัทแจ้งได้
4. บุคลิกภาพหน้าตา ผิวพรรณรูปร่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มั่นใจในตัวเอง มีทักษะในการสื่อสาร
6. มีประสบการณ์ทำงานจากคลินิค ฟิตเนส สปา โรงแรม หรืองานบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
8. จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีรูปถ่ายของตัวเองประกอบเท่านั้น

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. รูปถ่าย

สวัสดิการ

1. วันหยุดพักผ่อนประจำปี ขั้นต่ำปีละ 6 วัน (ทำงาน 1 ปีขึ้นไป)
2. โบนัสประจำปี
3. ทำ Treatment ฟรี เดือนละ 2 ครั้ง (ทำนอกเวลางาน)
4. มีส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
5. ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)
6. ค่าเดินทาง (เฉพาะตำแหน่ง)
7. มีคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
8. เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา
9. จัดเลี้ยงลังสรรค์ประจำปี
10. มีโอกาสเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
11. วันลากิจ (จ่ายเงิน)
12. ลาป่วยได้ 30 วัน
13. ลาอุปสมบท, ลาคลอด, ลารับราชการทหาร
14. เครื่องแบบพนักงาน
15. ประกันสังคม
16. ทำงานจันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์และอาทิตย์
17. มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามที่กฏหมายกำหนดไม่น้อยกว่า 13 วัน

Therapist พนักงานทรีทเมนท์ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ และ หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. เพศหญิงอายุ 18 – 35 ปี 

2. ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3. ประจำที่สาขา และสามารถย้ายสาขาตามที่บริษัทแจ้งได้
4. บุคลิกภาพหน้าตา ผิวพรรณรูปร่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มั่นใจในตัวเอง มีทักษะในการสื่อสาร
6. มีประสบการณ์ทำงานจากคลินิค ฟิตเนส สปา โรงแรม หรืองานบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
8. จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีรูปถ่ายของตัวเองประกอบเท่านั้น
9. เป็นผู้ให้บริการดูแลผิวพรรณ ทรีทเมนท์นวดหน้าด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. รูปถ่าย

สวัสดิการ

1. วันหยุดพักผ่อนประจำปี ขั้นต่ำปีละ 6 วัน (ทำงาน 1 ปีขึ้นไป)
2. โบนัสประจำปี
3. ทำ Treatment ฟรี เดือนละ 2 ครั้ง (ทำนอกเวลางาน)
4. มีส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
5. ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)
6. ค่าเดินทาง (เฉพาะตำแหน่ง)
7. มีคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
8. เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา
9. จัดเลี้ยงลังสรรค์ประจำปี
10. มีโอกาสเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
11. วันลากิจ (จ่ายเงิน)
12. ลาป่วยได้ 30 วัน
13. ลาอุปสมบท, ลาคลอด, ลารับราชการทหาร
14. เครื่องแบบพนักงาน
15. ประกันสังคม
16. ทำงานจันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์และอาทิตย์
17. มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามที่กฏหมายกำหนดไม่น้อยกว่า 13 วัน

Branch Manager Clinic ความงาม

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ และ หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ มีทักษะสื่อสารที่ดี
3. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ
4. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจความงาม 2 ปี ขึ้นไป
5. มีความสามารถในการดูแลลูกค้า และพนักงานในสาย
6. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
7. จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีรูปถ่ายของตัวเองประกอบเท่านั้น

ลักษณะงาน :
1. ดูแลการให้ข้อมูลและแนะนำพนักงานที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
3. แก้ไขปัญกาเฉพาะหน้า ในแต่ละวัน
4. ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
5. บริหารงานพนักงานที่เกี่ยวข้อง
6. ควบคุมคุณภาพในการบริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
7. บริหารสต๊อกสินค้า

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. รูปถ่าย

สวัสดิการ

1. วันหยุดพักผ่อนประจำปี ขั้นต่ำปีละ 6 วัน (ทำงาน 1 ปีขึ้นไป)
2. โบนัสประจำปี
3. ทำ Treatment ฟรี เดือนละ 2 ครั้ง (ทำนอกเวลางาน)
4. มีส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
5. ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)
6. ค่าเดินทาง (เฉพาะตำแหน่ง)
7. มีคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
8. เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา
9. จัดเลี้ยงลังสรรค์ประจำปี
10. มีโอกาสเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
11. วันลากิจ (จ่ายเงิน)
12. ลาป่วยได้ 30 วัน
13. ลาอุปสมบท, ลาคลอด, ลารับราชการทหาร
14. เครื่องแบบพนักงาน
15. ประกันสังคม
16. ทำงานจันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์และอาทิตย์
17. มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามที่กฏหมายกำหนดไม่น้อยกว่า 13 วัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ 169 ซ.รามคำแหง 24/5 ( หมู่บ้านปรีชา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240
Tel : 02-042-2250-1,084-427-6807
E-mail : kanokphorn.j@amedgroup.co.th
Line ID : more-better
Facebook : www.facebook.com/hramed